050101:
Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet.
Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet.
(http://wimnell.com/omr40j.html)

Ersättes av:

100211:
Sven Wimnell 050101+100211: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet.
Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet.
(http://wimnell.com/omr40ja.pdf)